ویژگی های بسته بندی مناسب

بطور کلی از ویژگی های بسته بندی مناسب می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  •  کاربردى بودن
  •  جذابیت
  • هویت مندى
  • اجزا و حفاظت و دسترسى
  • مقرون به صرفه بودن
  • رنگ 
  • فرم

دسته بندی ها: مقالات